Siperisaika

“SİPERİSAİKA” SERGİSİ 28 MART 2018 TARİHİNDEN İTİBAREN ENDLESS ART TAKSİM’DE.

“SİPERİSAİKA” KARMA SERGİ

28 MART  –  26 MAYIS 2018

Endless Art Taksim, tiyatrodan konserlere, panel ve seminerlerle birlikte farklı disiplinlerdeki atölye çalışmalarından sergilere İstanbul kültür hayatına katkıda bulunmaya devam ediyor.

Endless Art Taksim sanatın farklı alanlarındaki projeleri aynı çatı altında izleyiciyle buluştururken her zaman yaptığı gibi farklı yaklaşımlar üzerinden sanatı yeniden düşünmeye davet ediyor.

Sanatçı her yaratım sürecinde tekrar tekrar yaşamı kendi iç dinamiklerinden geçirerek dünyaya yeniden yorumlar; kendi yaşamsal tecrübe ve enerjilerini bir araya getirerek ürettikleri eserlerini tıpkı bir siperisaika* gibi malzemeye aktarır.

Ortaya konan her yeni eserin yarattığı çekim alanı, dünyanın diğer tüm üretimlerinin oluşturduğu enerjilerle etkileşime girerek, bir oluş ve yaratım ürünü olarak eserlerin kendi arasındaki uyumsuzluğun uyumunu yakalamış olur. Sergide yer alan çalışmalar, sanatçının kendi inisiyatifinde, tamamen içsel enerjisinin ona sunduğu özgür tavrıyla bir araya gelerek kişiler arası enerjilerini kendi ortamında izleyiciye aktarır.

Endless Art Hall başta olmak üzere tüm sergileme alanlarını kapsayan sergide; Ece Deryaoğlu, Günay Demir, Hülya Küpçüoğlu, İnci Ertuğ, Lucia Şanko, Melis Boyacı, Öznur Kepçe, Sümer Erek ve Tijen İnce birbirinden farklı teknikteki çalışmalarıyla izleyici ortak bir enerji alanını deneyimlemeye davet ediyor.

* Paratoner

“Siperisaika” sergisi, 28 Mart 2018 tarihinden itibaren Endless Art Taksim’de görülebilir.

 Sergi açılış kokteyli  :

28 Mart 2018

Çarşamba

Saat: 19:00

 

Endless Art Taksim; İnönü Mahallesi, Elmadağ Cd. 28, 34373 Şişli/Istanbul

 

  • 28-Mar-2018 - 26-May-2018
BİLET / Rezervasyon

ENDLESS ART TAKSİM’İN ÜÇÜNCÜ SERGİSİ “ X ”, 24 OCAK 2018 TARİHİNDE AÇILIYOR.

“X” KARMA SERGİ

KÜRATÖRLER : Hande Özdilim, Dolunay May

24 OCAK  – 24 MART 2018

Endless Art Taksim yeni yılda da tiyatrodan konserlere, panel ve seminerlerle birlikte farklı disiplinlerdeki atölye çalışmalarından sergilere İstanbul kültür hayatına katkıda bulunmaya devam ediyor.

Endless Art Taksim sanatın farklı alanlarındaki projeleri aynı çatı altında izleyiciyle buluştururken her zaman yaptığı gibi alışılagelmiş kimi kavramlar üzerinde yeniden düşünmeye davet ediyor. Yeni yılın bu ilk sergisinin aynı zamanda başlığı durumundaki “ X “, akla getirdiği tüm açılımlarla ele alınıyor.

Temel amacı bilgiyi meydan getirme olan bilim için bilinmezliğin sembolü halindeki “X”, bilinmesi gereken olarak aynı zamanda bir hedefi ( X ) imler. Tıpkı bir haritada definenin saklı olduğu noktanın “X” ile gösterilmesi gibi, tüm eylemlerin amacı durumundaki hedefin aslında öngörülemez olduğunu sembolize eder.

“X” in anlama büründüğü bilim dahil her alanda bilinmeyenin imgesi halini alması bir tesadüf müdür? Dişil kromozomu “X” ile sembolize etmenin altında kadının bilinmez oluşuyla ilgili psikolojik olduğu kadar sosyolojik bilinçdışı bir analoji mi söz konusudur? Yoksa tüm bu bilinmezliklere karşı işaretleme  (X) ve reddetme (X) yoluyla kurduğumuz bir gerçeklik dünyasında mı yaşıyoruz?

Endless Art Hall başta olmak üzere tüm sergileme alanlarını kapsayan sergide; on (X) kadın (X) sanatçı; Ahu Akkan, Ayça Ceylan, Bahar Kocaman, Beyza Boynudelik, Burçin Erdi, Deniz Sağdıç, Gülten İmamoğlu, Nadide Akdeniz, Nermin Ülker, Özge Enginöz farklı teknik ve disiplindeki çalışmalarıyla bildiğimizi sandıklarımıza, bilinmezlere odaklanıyorlar. 

“X” sergisi, 24 Ocak 2018 tarihinden itibaren Endless Art Taksim’de görülebilir.

Sergi açılış kokteyli  

24 Ocak 2018

Çarşamba

Saat: 19:00

Endless Art Taksim; İnönü Mahallesi, Elmadağ Cd. 28, 34373 Şişli/Istanbul

 

 

 

  • 24-Jan-2018 - 24-Mar-2018
BİLET / Rezervasyon

GERÇEK 4.0

 

“GERÇEK 4.0” SERGİSİ 22 KASIM TARİHİNDEN İTİBAREN ENDLESS ART TAKSİM’DE.

 

“GERÇEK 4.0” KARMA SERGİ

KÜRATÖRLER : Hande Özdilim, Dolunay May

22 KASIM 2017 – 20 OCAK 2018

 

20 Eylül tarihinde kapılarını açan Endless Art Taksim, ikinci sergisi “Gerçek 4.0” gerçek olanı sorguluyor. İnsan için tarihle yaşıt “ben neyim?” sorusu, bilinç varlığı olan insan için kendi dışında kalan şeylerin “ne” olduğu ile ilintilidir. İnsanın kendi dışındakiler aynı zamanda bir dünya tasavvuru anlamını taşır. Böylece “ben” ve “ben olmayan” arasında ortaya çıkan ara alan; insan olmanın anlamının bir soru işareti haline geldiği sonsuz, sınırları belirsiz bir derinlik kazanır.

 

Söz konusu ara alanda meydana gelen tüm tanımlamalar aynı zamanda gerçek ile hakikat ayrımına neden olur. Gerçek olanın ne olduğunu sorgulayan, dolayısıyla hakikat olana sürekli önermelerde bulunan yegane insan sanatçıdır. Eserde hayat bulan her imge, hakikate yönelik yeni bir önerme sunarken “gerçek” olarak bilinenin yeniden sorgulanmasına yol açar.

 

Endless Art Taksim ikinci sergisinde, sanatın alışılagelmiş yaklaşımlarıyla “soyut” başlığı altında teknik düzleme indirgenmiş gerçeklik sorgulamalarının üzerinde yeniden düşünmeyi amaçlıyor. Hakikate yönelik ya da gerçek olanı sorgulayan çalışmalarıyla tanınan sanatçılar “Gerçek 4.0” başlığı altında bir araya geliyor.

 

Endless Art Hall başta olmak üzere tüm sergileme alanlarını kapsayan sergide; Adem Genç, Adnan Çoker, Asım İşler, Bahar Kocaman, Berkay Buğdanoğlu, Bubi, Burhan Doğançay, Erman Özbaşaran, Gülten İmamoğlu, Güngör Taner, Hasan Pehlevan, Hayal İncedoğan, İsmet Doğan, Jale Çelik, Koray Ariş, Mehmet Gün, Meriç Hızal, Mithat Şen, Murat Germen, Reşat Bayraktar, Seçil Erel, Tuna Üner, Yusuf Taktak, Zekai Ormancı “gerçek”in ne olduğuna yönelik çalışmalarıyla yer alıyor.

 “Gerçek 4.0” sergi açılış kokteyli  22 Kasım 2017, Çarşamba günü, Saat: 19:00’da Endless Art Taksim’d

Tüm sanatseverler davetlidir.

 

  • 22-Nov-2017 - 20-Jan-2018
BİLET / Rezervasyon

Kimlik: Barınılan Yer

ENDLESS ART TAKSİM, 20 EYLÜL TARİHİNDE “KİM’LİK: BARINILAN YER” PROJESİYLE KAPILARINI AÇIYOR

Endless Art Taksim, Açılış Sergisi: Kim’lik: ‘Barınılan Yer’

20 Eylül – 18 Kasım 2017

Endless Art Taksim, 8000 yıllık geçmişiyle yaşayan açık hava müzesi İstanbul’un kalbi Taksim’de sanatın farklı alanlarının aynı anda deneyimleneceği, sanatseverlerin günün sonunda konaklayabilecekleri farklı bir ‘Sanat Ev’ini kente kazandırıyor. Görsel sanatlardan tiyatroya, konserlerden beden atölyelerine sanatın farklı disiplinlerine özel alanlar sunan Endless Art Taksim, 15. İstanbul Bienali, Komşu Etkinlikler kapsamında gerçekleştirilecek “Kim’lik: Barınılan Yer” başlıklı projeyle kapılarını sanatseverlere açıyor.

Konaklama hizmetlerinin de verildiği bir ‘Sanat Ev’i yaklaşımıyla alışılmışın dışında bir sanat merkezi deneyimi sunan Endless Art Taksim’in ilk konukları 15.İstanbul Bienali’nin Türkiye dışından katılımcı sanatçıları oldu. Endless Art Taksim aynı dönemde gerçekleştireceği komşu etkinliklerin yanı sıra 15. İstanbul Bienali’ne konaklama hizmetleriyle de destek veriyor.  

Endless Art Taksim “Kim’lik: Barınılan Yer” başlıklı açılış sergisinde sanatçının kendi varoluşuyla aynı zamanda coğrafyanın kültürel kim’liğini de var edişini görünürleştirmeyi amaçlıyor. Kendi varlığını inşa etmeye yönelik her yaratımın isteyerek ya da farkında olmaksızın toplumun kültürel yaşantısını şekillendiren taşlardan oluşunun izleri sürülüyor. 

Öte yandan sanat kurumu kim’liğinin görünme, görünürleşme bağlamında sanatçının kim’liğine olan etkileri, aynı çatı altında bir araya geliş biçiminde yapıtın kurum kim’liğini inşa etmekteki işlevi karşılıklı var oluş ilişkisi içinde ele alınıyor.  Tüm bu var oluş döngüsü, özellikle günümüzde toplumun kültürel kim’liğinin sanat bağlamında dolaysız bir belirleyicisi haline geliyor.

Kim’liğin siyasi ya da coğrafi sınırlamalardan bağımsız biçimde, ethos kavramı çerçevesinde ele alındığı projede, ethos kelimesinin Yunanca karşılığı olan “barınılan yer” bağlamı, aynı zamanda Endless Art Taksim’in konaklanabilen Sanat Ev’i özelliğine de gönderimde bulunuyor.

 

Endless Art Hall başta olmak üzere tüm sergileme alanlarını kapsayan sergide;

Ahu Akkan, Ali Alışır, Ali Kotan, Arzu Başaran, Aslı Torcu, Bahri Genç, Balkan Naci İslimyeli, Barış Cihanoğlu, Bedri Baykam, Bubi, Deniz Sağdıç, Ergin İnan, Genco Gülan, Gülşah Bayraktar, Hanefi Yeter, Horasan, İhsan Oturmak, Kadriye İnal, Koray Ariş, Mahmut Aydın, Şahin Domin, Şinasi Göktürkler, Yusuf Taktak kim’liği esas alan çalışmalarıyla yer alırken Pınar Derin Gencer, “Between Waves“ isimli performansını açılış günü ve sergi süresince duyurulacak farklı zamanlarda gerçekleştirecektir.

Endless Art Taksim’in de açılışının gerçekleştirileceği “Kim’lik: Barınılan Yer” sergi açılış kokteyli 

20 Eylül 2017, Çarşamba günü, Saat: 19:00’da Endless Art Taksim’de.

Tüm sanatseverler davetlidir.

 

  • 20-Sep-2017 - 18-Nov-2017
  • Sergi etkinlikleri ücretsizdir.
BİLET / Rezervasyon