GÖRSEL KÜLTÜR-ÇAĞDAŞ SANAT STRATEJİLERİ

 

GÖRSEL KÜLTÜR-ÇAĞDAŞ SANAT STRATEJİLERİ

Ali Şimşek

Endless Art Taksim seminer serileri Ali Şimşek’in  “Görsel Kültür-Çağdaş Sanat Stratejileri” başlıklı semineriyle devam ediyor.

Seminer; modernizmden postmodernizme uzanan çetrefil bir sürecin baskın eğilimlerine odaklanıyor. ironi, camp, pastiş, kitsch, sinizm - kinizm gibi bugün güncel-çağdaş sanatın temel stratejileri üzerinde 90 sonrası güncel-çağdaş sanat'ın günümüzde yaşadığı krizi göstermeyi hedefliyor.

Beyaz ve pürüzsüz olan iktidarı nasıl örgütler? İmgeler düşünür mü? Siyah-beyaz görme neyi anlatır? Yücenin estetiği nedir? Grotesk ve gotik bir mekanın ideolojik temsilleri, fotoğraf ve sinemadan günümüz likit(akışkan) imgelerine görselliğin sınıfsal bir tarihi yapılabilir mi? Plastik demokratik bir malzeme mi? Kitsch ve Camp estetiği nedir? İzlenimcilik, Dada ve Sürrealizmden günümüz kavramsal sanatına imgelerin sorunlu yapısı seminer süresince tartışılıyor. 

Sanat tarihinden göstergebilime; sinemadan fotoğrafa, görsel kültürden görsel ideolojiye, imgelerin izleyiciyle olan ilişkisi seminerin odağında yer alıyor.

Ali Şimşek, seminer süresince katılımcılara kavram ve proje üretimlerine yönelik önermelerde bulunuyor.

SEMİNER                              : Ali Şimşek “Görsel Kültür-Çağdaş Sanat Stratejileri

SÜRE                                    : 4 Hafta, 8 Saat

BAŞLANGIÇ TARİHİ            : 13 Ocak 2018, Saat : 14:00 (İlk oturum)

YER                                       : Endless Art Taksim, Seminer Odası.         

 

 

Ali Şimşek

1970, Gaziantep doğumlu. Marmara Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi’nde ve İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde okudu.  Orta sınıflar ve popüler kültürel stratejiler üzerine Boğaziçi, ODTÜ, Marmara, Bahçeşehir, İTÜ, Yıldız, Kültür ve Yeditepe Üniversiteleri’nde konferanslara katıldı. 2004-2012 yılları arasında Bilgi Üniversitesi Sosyoloji ve Kültürel Çalışmalar Yüksek Lisans programında ve İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde medya, küreselleşme, popüler kültür ve sinema üzerine dersler verdi. 2010 yılından itibaren Nişantaşı ve Kültür üniversitelerinde sanat kuramları, sanat tarihi, mitoloji ve ikonografi, tasarım kültürü, görsel kültür, film analizi konularında dersler veriyor ve sanat eleştirmenliği yapıyor.

2008-2010 yılları arasında Karşı Sanat Çalışmaları koordinatörü olarak, Nedir Bu Kiç?, Soylulaş-Ma! Ve Görsel İdeoloji sempozyumlarını düzenledi. 2013-15 yılları arasında ise TÜYAP ARTİST fuarı küratörü olarak çalıştı ve sergiler organize etti. ARTIST 25. yıl kitabını hazırladı. İFSAK Film Analizi Okulu'nu kurdu ve derslerine devam ediyor. Sanatatak.com, sanatonilne.net, Genç Sanat ve IAN'da sanat eleştirileri yayınlıyor. Uluslararası Sanat Eleştirmenleri Derneği (IACA) üyesi.

 

  • 13-Jan-2018 - 13-Jan-2018
BİLET / Rezervasyon