Performative Bodies

 

Performative Bodies | Performance Art Workshop

 

İstanbul Performance Art'ın organize ettiği Pınar Derin Gençer'in 'Performative Bodies' isimli performans sanatı atölyesi 25 ve 26 Kasım tarihlerinde 15:00-18:00 saatleri arasında Endless Art Taksim mekan iş birliği ile gerçekleşecektir. Atölye 1 Aralık'ta katılımcıların izleyiciye açık sunacağı performanslar ile sonlanacaktır.

 

Pınar Derin Gençer tarafından hazırlanan 'Performative Bodies' atölyesinde, performatif parçalar hazırlama sürecinde sanatçının yöntemleri izlenmektedir. Performans sanatında sanatçının barındığı yer bedenidir. Beden; tüm ıstırapların, üstesinden gelinmemiş travmaların, acıların, dramların, şokların, sırların, tekinsizliklerin, tutulmamış yasların, söylenmesi güç olanların dikiş yeridir. Bedenin dış dünya ile temasının şiddeti, sıkışmışlığı ve kırılganlığının yarattığı kaosta şekillenen, unutulmuş/unutturulmuş vücutların fiziksel eylemlerle yeniden hatırlanacağı atölyede farklı koşullardaki pratik egzersizler sırasında, katılımcılar bir araç olarak bedenini kullanarak bir performans inşa etme, geliştirme, gerçekleştirme süreçlerini deneyimler. Bu deneyimleme sürecinin sonunda bedenin hatırladıkları/hatırlattıklarından yola çıkarak katılımcılar 1 Aralık tarihinde izleyiciye açık bir performans sunumu gerçekleştireceklerdir.

 

  • 25-Nov-2017 - 26-Nov-2017